Resolució Subvencions urgents al sector del llibre per COVID-19

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les subvencions urgents al sector del llibre per la Covid-19. [2020/10618]

Accés al DOGV Núm. 8972/10-12-2020