Resolució ajudes producció editorial

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les subvencions a la producció editorial. [2020/10456]

Accés al DOGV Núm.8970/7.12.2020