Resolució ajudes dinamització biblioteques escolars

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura en els centres docents de titularitat pública de la Generalitat. [2020/10890]

Accès a la resolució DOGV 8979/ 21-12-2020

Accès al llistat definitiu