Skip to content

Participació col·lectiva a la Fira Internacional del Llibre de Bolonya

Previsiblement la Fira Internacional del Llibre de Bolonya se celebrarà en format físic del 14 al 17 de juny de 2021, sempre que la situació sanitària ho permeta.

De caràcter exclusivament professional, aquesta fita és considerada com la trobada internacional de major rellevància en el món literari infantil i juvenil; En una àrea de 20.000 m²., es reuneixen editors, autors, il·lustradors, agents literaris, productors de cinema i televisió, distribuïdors, impressors i llibreters, que acudeixen a Bolonya per a comprar i vendre drets, establir nous contactes o consolidar relacions professionals, explorar i desenvolupar noves oportunitats de negoci i observar les últimes tendències en el llibre infantil i juvenil.

Com en anys anteriors la participació agrupada de les editorials valencianes tornarà a comptar amb el suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. I ara, a més de la convocatòria per a participar autònomament a l’estand de la FGEE que ja heu rebut en els últims dies, obrim la inscripció a aquesta participació agrupa.

CONDICIONS I MODALITATS DE PARTCIPACIÓ:

MODALITAT OBERTA A TOTES LES EDITORIALS VALENCIANES

– Cada expositor tindrà a la seua disposició: 1 taula + 3 cadires + 2 baldes de 120 cm. a un estand col·lectiu , que compartirà amb una dotzena d’editors espanyols.
– Les editorials només assumiran una quota d’inscripció de 130 € (+ 21% IVA) per editorial, que ha establert l’organització de la Fira de Bolonya per als participants en estands col·lectius.
– L’assistència personal a la fira és obligatòria  i l’incompliment d’aquest requisit penalitzarà la participació en futures fires internacionals. Una vegada confirmada la vostra inscripció definitiva, us donarem les instruccions de pagament.

* ACCÈS AL FORMULARI D’INSCRIPCIONS PARTICIPACIÓ AGRUPADA EDITORIALS VALENCIANES

ANNEX PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL (en qualsevol cas cal emplenar l’annex de participació de la FGEE)

Les editorials interessades a participar hauran de remetre’ns els annexos de participació emplenats i el formulari d’inscripció  a administracio@aepv.net abans del dimecres 10 de març de 2021.