Skip to content

El mercat del còmic a Europa: estat, desafiaments i oportunitats per a digitalitzar-se

L’estat del mercat europeu del còmic i el grau de digitalització del sector van ser els principals temes d’una jornada organitzada el 29 de gener en el marc del Angouleme Rights Market, la programació professional del Angouleme International Comics Festival, a càrrec del consorci del projecte EUDICOM.

EUDICOM, cofinançat pel programa Europa Creativa de la UE, té com a objectiu enfortir la dimensió digital del mercat europeu del còmic fent costat als editors europeus perquè es tornen digitals.

Us remetem l’enllaç amb l’article d’Enrico Turrin sobre el seminari web celebrat a Angulema:

Accès a l’article