Skip to content

Cultura convoca els premis als llibres millor editats i a la tasca dels llibrers i llibreres en el foment de la lectura

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat els premis als llibres millor editats i a la tasca dels llibrers i llibreres al territori valencià que reconeixen el treball i l’esforç en favor de la difusió del llibre i de les iniciatives de foment de la lectura, segons ha publicat hui el DOGV.

Poden ser premiats els llibres el depòsit legal dels quals s’haja efectuat en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020 i corresponguen a editors i editores, siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l’edició de llibres en l’àmbit de competència de la Generalitat i que es comercialitzen a través de llibreries. Els editors només podran presentar un màxim d’una obra per modalitat.

Les modalitats a què es concediran els premis són al llibre millor il·lustrat, al còmic millor editat, al llibre millor editat, al llibre infantil millor editat i al llibre juvenil millor editat. També es premia la trajectòria d’una llibreria i la llibreria més innovadora per les activitats que duen a terme en la promoció de la lectura.

Quant al premi a la trajectòria d’una llibreria se’n reconeix l’arrelament i la qualitat en les seues activitats de difusió del llibre i foment de la lectura, i en la llibreria més innovadora es valora la posada en marxa d’iniciatives innovadores en el foment del llibre i la lectura.

Es poden presentar les llibreries que duen a terme la seua activitat en l’àmbit de competència de la Generalitat i complisquen amb la finalitat del premi. Hi queden excloses les llibreries pertanyents a organismes i empreses públiques, les que el seu sistema de vendes i difusió siga únicament per Internet i les que la comercialització del llibre i la cultura escrita no siga l’element bàsic.

Aquests premis honorífics tenen com a principal objectiu incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dues llengües oficials, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en el seu aspecte tècnic i formal com artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats dels llibrers valencians que contribuïsquen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, donarà la major difusió possible als llibres i llibreries premiades dins de les seues accions de promoció del llibre. Així mateix, tant l’editor de les obres premiades com la llibreria premiada podran fer ús publicitari de tal circumstància, amb la indicació en els exemplars o en els seus establiments, de manera expressa, de la concessió del premi i la modalitat.