Associació

L’Associació d’Editors del País Valencià, que fou fundada el 5 de setembre de 1990, està centrada principalment en:

  • La defensa, promoció i difusió de l’edició de llibres i publicacions editades per les editorials valencianes, parant especial esment i dedicació a les publicacions en valencià.
  • La representació, gestió, foment i defensa dels interessos comuns de les editorials associades.
  • La interlocució davant dels poders públics en assumptes que puguen afectar el sector.
  • La informació, la formació, l’assessorament i la prestació de serveis als seus membres.
  • I tot, per promoure el desenvolupament i el progrés de les empreses associades.